Vang Trang Khoc

番号:0014288
Vang Trang Khoc

楽譜ダウンロード Vang Trang Khoc

Vang Trang Khoc関連動画

Vang Trang Khoc楽譜概要

}

Vang Trang Khoc」は、ベトナムの有名な青年音楽家Nguyen Van Chungの作品です。この曲は2007年に最も感傷的なネットソングと呼ばれ、2007年の優勝曲に輝いた。

歌のメロディーが美しくて、歌詞が簡単で、静かに聴くに最適です。

歌詞の下は無料Vang Trang Khoc楽譜が提供されており、どうぞ無料でダウンロードしてご利用ください。

Vang Trang Khoc歌詞:

Đã không còn người yêu hỡi
Ngày xưa ấy đôi ta bęn nhau không rời
Ngồi trên cát nhìn biển đęm
Hát vu vő mấy câu tình ca
Trái tim buồn vì thương nhớ
Vì đau xót sao đôi ta mau chia lěa
Đời giông bão nhiều đắng cay
Cuốn trôi mau biết đâu těnh nồng
Thì thôi em đừng mong nhớ
Đừng thương tiếc chi thêm đau lňng
Těnh chúng ta đă phôi pha
Em vŕ anh mỗi người một nơi
Ngồi nơi đây měnh đơn côi
Vầng trăng khóc sao rơi sông dŕi
Tiếc cho tôi tiếc cho người
Và cho bao yêu thương đă trao
Gió đông buồn
Khóc chi người vì anh biết
Nào ai muốn mai sau chia ly đôi đường
Tình yêu đến chợt bỏ đi
Mấy ai vui với nhau muôn đời
Chắc khi nào tìm duyên mới
Thì anh sẽ mau quên đi bao ân těnh
Vŕ em chúc ngýời mới quen
Sẽ bên anh yêu anh thật lòng
Thì thôi em đừng mong nhớ
Đừng thương tiếc chi thêm đau lňng
Těnh chúng ta đă phôi pha
Em vŕ anh mỗi người một nơi
Ngŕy mai sau dů gặp nhau
Thì xin hãy cho nhau một lời
Để không quên những êm đềm
Mà tình yêu khi xưa đă trao
Giấc mơ đầu
Đã không còn người yêu hỡi
Ngày xưa ấy đôi ta bęn nhau không rời
Ngồi trên cát nhìn biển đęm
Hát vu vő mấy câu tình ca
Trái tim buồn vì thương nhớ
Vì đau xót sao đôi ta mau chia lěa
Đời giông bão nhiều đắng cay
Cuốn trôi mau biết đâu těnh nồng
Thì thôi em đừng mong nhớ
Đừng thương tiếc chi thêm đau lňng
Těnh chúng ta đă phôi pha
Em vŕ anh mỗi người một nơi
Ngồi nơi đây měnh đơn côi
Vầng trăng khóc sao rơi sông dŕi
Tiếc cho tôi tiếc cho người
Và cho bao yêu thương đă trao
Gió đông buồn
Thì thôi em đừng mong nhớ
Đừng thương tiếc chi thêm đau lňng
Těnh chúng ta đă phôi pha
Em vŕ anh mỗi người một nơi
Ngŕy mai sau dů gặp nhau
Thì xin hãy cho nhau một lời
Để không quên những êm đềm
Mà tình yêu khi xưa đă trao
Giấc mơ đầu

Vang Trang Khoc五線譜プレビュー ( 総数6枚 )

}

Vang Trang Khoc両手略譜プレビュー ( 総数6枚 )

}

Vang Trang KhocPDFダウンロード

PDF Download
  • 超高画質ピアノ譜
  • 自由に拡大、縮小
  • 便利印刷、画質確保
  • スマホ、パソコン適用
  PDFダウンロード

* PDF閲覧ソフトで開く

Vang Trang Khoc-コメント

アカウント パスワード 会員登録